- מסעדת בני הדייג, חדרה
 

- מסעדת בני הדייג, חדרה

 
 
 
בני הדייג